Rate this post

Website nguyenvanchuong.com đã sao chép bản gốc các bài đăng của THIENOSHO.

Vậy cho nên các bạn Thiền Osho cần tham khảo, xin hãy liên hệ trực tiếp bằng email. Rất mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Hiện nay vài chục bạn đã đăng ký nhận bài trực tiếp rồi.

Liên hệ nhận bài mới đăng qua email tại đây. Các bạn chỉ cần đăng ký duy nhất một lần đầu tiên.

Thien osho

Comments

comments