HR – Cách triển khai đào tạo và xây dựng giảng viên nội bộ của VDC

Nói chung là tôi thích thứ 7 và chủ nhật. Thích không phải vì được nghỉ ngơi mà được làm thêm 1 số thứ mình thích. Và đọc là một trong những thứ đó. Tình cờ vào site của nhóm HRD in VietNam, tôi thấy có 1 số bài viết khá hay. Tôi chưa rõ… Continue reading HR – Cách triển khai đào tạo và xây dựng giảng viên nội bộ của VDC