Global Distribution System (GDS), IATA, BSP là gì ? | inVietnam

GDS là mạng lưới đặt chỗ được điện toán hóa trên toàn thế giới được sử dụng như một điểm truy cập duy nhất để đặt vé máy bay, phòng khách sạn, xe cho thuê và các mặt hàng liên quan khác của đại lý du lịch, các điểm đặt phòng trực tuyến và các… Continue reading Global Distribution System (GDS), IATA, BSP là gì ? | inVietnam