Daily Stoic #73: Tất cả đều có ý nghĩa

Mỗi khi tự nhận thấy bạn đang đổ lỗi cho Thượng Đế, hãy vận dụng lí trí để suy xét và rồi bạn sẽ thấy những điều đã xảy ra là phù hợp với Tự Nhiên. EPICTETUS, DISCOURSES, 3.17.1 Một phần lí do khiến con người thường đấu tranh chống lại những điều đã xảy… Continue reading Daily Stoic #73: Tất cả đều có ý nghĩa

Đói nghèo ở Ấn Độ

Một phụ nữ có bốn chồng thì tốt hơn một đàn ông có bốn vợ Ngành y chống lại tôi bởi vì các bác sĩ đã được trao cho một ý tưởng hàng trăm năm trước: Hippocrates đã tạo ra một lời thề cho các bác sĩ. Và mọi bác sĩ – thậm chí cho… Continue reading Đói nghèo ở Ấn Độ

Published
Categorized as Thiền

Từ điển Thiền Osho – 0036 Anti-christ

Anti-christ Tu sỹ là Antichrist; giáo hoàng là Antichrist; hàng ngàn nhà truyền giáo Công giáo và Tin lành, đây là những Antichrist. Antichrist đã xảy ra rồi! Antichrist đầu tiên là Peter, người đã thành lập nhà thờ… Những người đã trải nghiệm sự thật là những Christ và những người khai thác nhân… Continue reading Từ điển Thiền Osho – 0036 Anti-christ

Published
Categorized as Thiền