Rate this post

Siêu việt

Một hôm, Dược Sơn đang ngồi thiền.
Thạch Đầu hỏi ông ấy, “Ông đang làm gì?”
“Không việc nào,” Dược
Sơn đáp.
“Ông không ngồi ngây ra chứ?”
Thạch Đầu nói.
“Nếu tôi mà ngồi ngây ra,
tôi chắc đang làm cái gì đó,” Dược Sơn vặn lại.
Bạn có thấy vấn đề không? Bạn
có hiểu câu trả lời vô cùng này không, “Nếu tôi mà ngồi ngây ra, tôi chắc
đang làm cái gì đó,” Dược Sơn vặn lại.
Thạch Đầu nói, “Nói cho
ta, cái mà ông không làm là gì?”
Dược Sơn đáp, “Cả nghìn hiền
nhân cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.”
Dược Sơn là đúng và sai. Dược
Sơn là đúng: điều đó là đúng, cả nghìn chư phật không thể nói được gì về siêu
việt. Nhưng tôi cũng nói rằng Dược Sơn là không đúng, vì cả nghìn chư phật ở
đây có thể trải nghiệm điều đó; không có nhu cầu nói cái gì.
Buổi tối ân huệ này chúng ta
đang đi vào trong siêu việt. Bây giờ nhớ ba từ này: cái bên ngoài, điều đã trở
thành cố định ở phương Tây, cái bên trong, điều đã trở thành cố định của tâm
trí Ấn Độ, và cái siêu việt, điều là thông điệp của những người thức tỉnh. Họ
không thuộc vào đất nước nào, họ không thuộc vào bất kì nòi giống nào, họ không
thuộc vào bất kì trường phái triết lí nào, họ đơn giản thuộc vào bản thân sự tồn
tại.
Những người đã tụ tập ở đây
không còn tính đối thể, không còn tính chủ thể, mà chỉ chìm ngập trong siêu việt.
Siêu việt là chân lí duy nhất,
bên ngoài phân chia, bên ngoài nhị nguyên,
chỉ bầu trời thuần khiết,
hương thơm mà bạn không thể giữ được trong
tay,
im lặng mà đang nhảy múa trong tim bạn,
an bình mà đi qua hiểu biết.
Và bạn không thể nói được một lời
về nó. Dược Sơn phải tha thứ cho tôi khi tôi nói rằng ông ấy là cả đúng và sai.
Đúng vì cả nghìn hiền nhân không thể trả lời được câu hỏi đó, và sai vì chỉ một
vị phật là câu trả lời. Câu trả lời sẽ không được vật chất hoá trong ngôn ngữ.
Nhưng nó có thể được trải nghiệm, và chừng nào bạn chưa trải nghiệm nó, bạn sẽ
tuyệt đối làm phí cuộc đời bạn.

Trích quyển
“Thiền – Bước nhảy lượng tử từ tâm trí sang vô trí”

Thien osho

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here