Rate this post

Từ điển Osho – Diễn xuất


Diễn xuất chắc chắn là nghề
nghiệp tâm linh nhất vì lý do đơn giản là diễn viên phải nằm trong nghịch lý:
anh ta phải trở nên đồng nhất với vai mình đang diễn và vậy mà vẫn còn là người
theo dõi.

Nếu anh ấy đóng vai Hamlet, anh
ấy phải hoàn toàn tham gia vào việc trở thành Hamlet, anh ấy phải quên hoàn
toàn chính mình trong vai diễn, và vậy mà trong cốt lõi sâu nhất của bản thể,
anh ấy vẫn phải còn là khán giả, là người quan sát…

Diễn viên thực sự phải sống một
nghịch lý: anh ta phải hành động cứ như thể anh ta là những gì mà anh ta đang
diễn, và vậy mà trong sâu thẳm, anh ta biết rằng “Tôi không phải là cái
này”. Đó là lý do tại sao tôi nói diễn xuất là nghề nghiệp tâm tinh nhất.

Người thực sự tâm linh biến đổi
toàn bộ cuộc đời mình thành một vai diễn. Vậy thì toàn bộ trái đất này chỉ là một
sân khấu, và tất cả mọi người không là gì ngoài các diễn viên, và chúng ta đang
diễn một vở kịch. Vậy thì, nếu bạn là một người ăn xin, bạn diễn vai của mình đẹp
nhất như có thể, và nếu bạn là vua, bạn diễn vai của mình đẹp nhất như có thể.
Nhưng trong sâu thẳm, người ăn xin biết, “Tôi không phải là nó”, và
nhà vua cũng biết, “Tôi không phải là nó.”

Nếu cả người ăn xin và nhà vua
đều biết rằng “Những gì tôi đang làm và cái vai chỉ là đang được diễn xuất:
nó không phải là tôi, không phải là thực tại của tôi,” thì cả hai đều đang
đạt đến chính trung tâm của bản thể họ, điều mà tôi gọi là chứng kiến. Vậy thì
họ đang sắm những vai nào đó và cũng đang chứng kiến.

Vì vậy, diễn xuất chắc chắn là
nghề nghiệp tâm linh nhất, và tất cả những người tâm linh không là gì khác ngoài
diễn viên. Toàn bộ trái đất là sân khấu của họ, và toàn bộ cuộc sống không là
gì khác ngoài một tấn tuồng được diễn.

Trích từ quyển ‘Sách
của những cuốn sách’, Tập 5 – Osho

Thien osho

Comments

comments