Rate this post

Con đường của hành động rất nghịch
lý. Nghịch lý là bạn phải hành động và trong sâu thẳm bạn phải vẫn hoàn toàn
không hoạt động; ở trung tâm có sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có hành động, thậm
chí không một con sóng, thậm chí không gợn sóng và ở ngoại vi thì nhiều hành động.
Con đường của hành động đang tồn
tại trong thế giới và vậy mà không tồn tại, vẫn trong thế giới và vậy mà vượt
qua nó, siêu việt lên trên nó. Krishna đã gọi nó là hành động mà không có hành
động. Zen nhân ở Nhật gọi nó là nỗ lực vô nỗ lực, hành động bất động. Việc làm có
đó nhưng người làm không có đó. Người đó chỉ đơn giản trở thành trung tâm của
cơn bão nhưng cơn bão chỉ còn là ngoại vi của người ấy…
Đó là một trong những con đường
đẹp nhất để bước theo. Và các sannyasin của tôi phải hiểu nó rất sâu sắc bởi vì
tôi không bảo họ từ bỏ thế giới, trốn lên núi, lánh vào sa mạc, nấp trong tu viện.
Tôi đang bảo họ ở lại thế giới. Tôi không đưa họ ra khỏi thế giới, bởi vì đó là
người thoát ly và đó là hèn nhát, và người ta không thể tôn giáo thông qua sự
hèn nhát.
Trích từ quyển ‘Đi
hết con đường’, Tập 5 – Osho
Bạn phải sử dụng hành động để đạt
tới phi hành động. Bạn phải nỗ lực để trở nên vô nỗ lực. Bạn phải đi và dồn hết
năng lượng của mình, bạn phải trở nên năng động đến mức không có gì bị bỏ lại
phía sau. Tất cả năng lượng tham gia vào sự sáng tạo đó, và lúc đó, đột nhiên,
khi tất cả năng lượng được tham gia, sẽ xảy ra một sự biến đổi. Giống như ở một
trăm độ nước bốc hơi, hành động, khi nó trở thành toàn bộ, bốc hơi và không
hành động được để lại phía sau.
Đầu tiên bạn phải học cách múa,
và bạn phải dồn hết năng lượng của mình vào việc múa. Và một ngày nọ, trải nghiệm
kỳ lạ xảy ra khi đột nhiên vũ công biến mất trong điệu múa, và vũ điệu xảy ra
mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Lúc đó, nó là không hành động. Đầu tiên bạn phải
học hành động để đi vào không hành động. Đó là tất cả những gì về thiền.
Mọi người đến và hỏi tôi tại
sao tôi dạy thiền tích cực – bởi vì đó là cách duy nhất để tìm ra không hành động.
Múa đến mức tối đa, múa mê loạn, múa điên cuồng và nếu toàn bộ năng lượng của bạn
tham gia vào nó, một khoảnh khắc sẽ đến khi bạn bất ngờ thấy vũ điệu đang diễn
ra – không có nỗ lực nào trong nó. Đó là hành động mà không hành động.

Trích từ quyển ‘Bí mật
của những bí mật’, Tập 1 –  Osho

Thien osho

Comments

comments