Rate this post

“Ameen” cũng có một
vài nghĩa khác. Người được ban phúc chỉ là một trong các nghĩa. Nghĩa khác là nói
‘có’, ‘có’ toàn bộ; do đó mọi lời cầu nguyện đều kết thúc bằng
“ameen”. Kết thúc của lời cầu nguyện với “ameen” có nghĩa
là: Lạy Thượng Đế, con nói có với ngài, có toàn bộ với ngài. Cùng một từ đó,
“ameen”, đã trở thành “amen” trong Ki-tô giáo. Những lời cầu
nguyện của họ cũng kết thúc với amen.
Một lời cầu nguyện không thể
tìm thấy một kết thúc tốt hơn. Từ nào khác có thể là một kết thúc tốt hơn cho một
lời cầu nguyện? Trong thực tế, một lời cầu nguyện không là gì ngoài việc nói có
với Thượng Đế, bằng nhiều cách, trong một nghìn lẻ một cách, nói: Vâng, con đã
sẵn sàng… Vâng, con luôn sẵn sàng… Vâng, hãy làm bất cứ điều gì ngài muốn
làm. Vâng, điều ngài muốn sẽ được thực hiện, vương quốc của ngài đến! Và khoảnh
khắc bạn nói có với Thượng Đế, phúc lành bắt đầu mưa rào lên bạn. Nói ‘có’ là
trở nên phúc lạc…
Chỉ một từ “có” đơn
giản có thể cách mạng hóa toàn bộ con người bạn. Sannyas là một cách nói có. Đó
là nói “ameen” với Thượng Đế! Hãy đầy ắp tình yêu để bạn có thể tràn
đầy ‘có’. Khi ‘không’ biến mất, mọi khổ sở, mọi địa ngục đều biến mất. Khi ‘có’
có đó , và chỉ còn lại ‘có’ – mọi sợi bản thể của bạn đang nói ‘có’, mọi tế bào
của bạn đang nhảy múa và nói ‘có’ – lúc đó bạn hòa hợp với sự tồn tại, lúc đó bạn
không còn tách rời; bạn đã rơi vào nhịp điệu với Thượng Đế.

Chiếc cầu Cầu vồng

Thien osho

Comments

comments