Rate this post

Phân tích

Phương pháp của cái đầu là phân
tích và phương pháp của trái tim là tổng hợp.

Khi bạn phân tích một thứ gì đó,
bạn phá hủy cuộc sống của nó. Hoặc ví dụ, nếu bạn đưa một đóa hoa hồng cho một
nhà hóa học và bạn nói với ông ta, “Nhìn xem, một đóa hoa tuyệt đẹp!”
ông sẽ nói, “Tôi sẽ phải mổ xẻ nó. Tôi sẽ phải tìm ra vẻ đẹp ở đâu.”
Và ông ta sẽ phân tích bông hoa. Ông ta sẽ tìm thấy bao nhiêu trái đất trong đó
và bao nhiêu nước và bao nhiêu hóa chất khác, nhưng ông ta sẽ không tìm thấy vẻ
đẹp bởi vì vẻ đẹp không phải là hóa chất, vẻ đẹp không phải là vật chất. Ông ta
sẽ đơn giản phủ nhận nó, ông ta sẽ nói không có vẻ đẹp nào.

Thế nhưng nhà thơ hay họa sĩ, họ
tiếp cận cuộc sống thông qua một cách hoàn toàn khác. Đối với họ hóa chất không
quan trọng, vật chất không quan trọng. Đối với họ vẻ đẹp là hiện tượng quan trọng
nhất. Họ sẽ nhảy múa và vui mừng. Cách nhìn của họ là thông qua tình yêu. Tình
yêu bộc lộ vẻ đẹp, logic phá hủy nó.

Tất cả những gì y khoa biết về
con người là về những xác chết, bởi vì họ cứ thực hiện mổ xẻ trên những xác chết.
Ngay cả khi bạn cắt một cơ thể sống, khoảnh khắc bạn cắt nó ra, nó chết rồi. Vì
vậy, bất cứ điều gì y khoa biết về con người là về một người đã chết, không phải
về một người đang sống. Đó là lý do tại sao họ cứ phủ nhận chuyện có linh hồn,
bởi vì họ đã không tìm thấy nó. Họ không thể đặt nó vào ống nghiệm; nó cũng
không thể quan sát được. Đó là một thế giới hoàn toàn khác: nó được tìm thấy
thông qua trái tim.

Phân tích không phải là cách để
tìm ra sự thật tối thượng, sự thật sống động. Phân tích là đúng khi có liên
quan đến vật chất. Tổng hợp là cách tiếp cận đúng đắn đối với cuộc sống. Và đó
là những gì tôi dạy ở đây.

Chỉ Là Đỉnh Của Tảng
Băng – Osho

Thien osho

Comments

comments