Rate this post

Có một đau khổ lớn trong mỗi
trái tim – nỗi thống khổ của việc không biết chính mình, nỗi thống khổ của việc
không biết chúng ta đang đến từ đâu và sẽ về đâu và chúng ta là ai và cuộc sống
này là gì. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? – đây là nỗi thống khổ, đau đớn của
chúng ta.

Cuộc sống dường như vô ích, quá
vô nghĩa, một sự lặp lại máy móc. Mỗi ngày bạn cứ làm đi làm lại những điều
tương tự, để làm gì? Nỗi thống khổ là con người cảm thấy rất tình cờ; dường như
không có ý nghĩa gì. Và con người không thể sống mà không trải qua một ý nghĩa
nào đó, mà không trải nghiệm rằng anh ta đóng góp một cái gì có ý nghĩa cho thế
giới, rằng anh ta cần sự tồn tại, rằng anh ta không chỉ là một hiện tượng vô dụng,
rằng anh ta không phải là vô tình, mà anh ta được yêu cầu; rằng anh ấy đang
hoàn thành một cái gì đó rất có ý nghĩa. Trừ khi một người đến để cảm nhận nó,
một người vẫn còn trên lửa.

Các nhà tư tưởng hiện sinh đã
làm cho nhiều từ được biết đến. Một trong những từ đó là “nỗi thống khổ”;
Nỗi thống khổ là nỗi đau tinh thần. Không phải là tất cả mọi người cảm thấy nó;
con người thật buồn tẻ, thật ngu ngốc, thật tầm thường. Sau đó, họ sẽ không cảm
thấy đau khổ, họ sẽ tiếp tục làm những việc nhỏ cả đời và họ sẽ chết. Họ sẽ sống
và họ sẽ chết không biết cuộc sống thực sự là gì. Trong thực tế khi mọi người sắp
chết, họ lần đầu tiên biết rằng họ còn sống; trái ngược với cái chết, họ trở
nên cảnh giác: “Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội.” Đó là nỗi đau của cái chết.
Nó không liên quan gì đến cái chết trực tiếp mà chỉ gián tiếp. Khi một người sắp
chết, người ta cảm thấy đau đớn vô cùng; nỗi đau không liên quan gì đến cái chết.
Nỗi đau là: “Tôi còn sống và bây giờ tất cả đã kết thúc và tôi không thể
làm gì có ý nghĩa. Tôi không sáng tạo, tôi không ý thức, tôi sống một cách máy
móc, tôi sống như một kẻ mộng du, một kẻ mộng du.”

Sách Của Những Cuốn
Sách, Tập V

Thien osho

Comments

comments