Rate this post

Anti-christ
Tu sỹ là Antichrist; giáo hoàng là Antichrist; hàng ngàn nhà truyền giáo Công giáo và Tin lành, đây là những Antichrist. Antichrist đã xảy ra rồi! Antichrist đầu tiên là Peter, người đã thành lập nhà thờ…
Những người đã trải nghiệm sự thật là những Christ và những người khai thác nhân danh sự thật của họ là những Antichrist. Đối với tôi, Chirst không phải là một con người: Jesus là một con người. Christ chỉ tượng trưng cho sự nở hoa tột cùng của ý thức con người.
Ngỗng hoang và Nước

Thien osho

Comments

comments