Rate this post

‘Phật đã bị hiểu lầm rất nhiều,
không chỉ bởi kẻ thù của ông ấy mà còn bởi bạn bè của ông ấy nữa – thực ra bị
hiểu lầm bởi bạn bè còn nhiều hơn là bởi kẻ thù.
Ông ấy đã bị hiểu lầm hơn bất
kì ai khác trên thế giới này. Và lí do là ở chỗ ông ấy là một trong những thầy
sâu sắc nhất.
Sáng suốt của ông ấy sâu sắc đến
độ nhất định là ông ấy phải bị hiểu lầm.
Tôi không diễn giải Phật chút
nào bởi vì tôi không phải là Phật tử, tôi không phải là tín đồ. Tôi có kinh
nghiệm về cùng điều như Phật Gautama, cho nên khi tôi nói về Phật, điều đó như
là tôi đang nói về bản thân mình vậy.
Đây không phải là bình luận,
đây không phải là diễn giải. Phật chỉ là cái cớ để truyền trao hiểu biết của
riêng tôi cho bạn.
Để điều này được ghi nhớ rằng
đây là kinh nghiệm của riêng tôi mà tôi đang nói ra. Tôi đang dùng Phật như cái
móc để treo hiểu biết và kinh nghiệm riêng của mình.
Và tôi yêu con người này. Tôi
đang trong tình yêu mênh mông với con người này, bởi vì không ai khác đã từng
chạm tới chiều sâu như vậy như Phật Gautama. Ông ấy vẫn còn là đỉnh Everest, đỉnh
cao nhất mà tâm thức con người đã từng đạt tới.’ – Osho

Comments

comments