30 C
Da Nang
Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020

Arnold Bennett – Tự xét mình

Chúng ta biết rằng sự tập trung, đặc biệt là tập trung suy nghĩ có rất nhiều giá trị và thường mang lại lợi...

Epictetus: Thân nô lệ tật nguyền và Chủ Nghĩa Khắc Kỷ

THÂN THẾ Epictetus (55-135) ra đời như là một nô lệ tại Hierapolis, Phrygia, phía Đông của Đế quốc La Mã. Chủ của ông là...

Daily Stoic 72: Góc nhìn bao dung

  Khi người ta khiến bạn tổn thương, hãy lập tức xét xem những quan niệm của người ta về chuyện đã làm là tốt...

Daily Stoic #73: Tất cả đều có ý nghĩa

Mỗi khi tự nhận thấy bạn đang đổ lỗi cho Thượng Đế, hãy vận dụng lí trí để suy xét và rồi bạn sẽ...

Daily Stoic #71: Sống không giới hạn

Người không bị giới hạn, người mà đã có sẵn trong tay những gì họ mong muốn trong mọi trường hợp, là người tự...