25 C
Da Nang
Thứ Năm, Tháng Một 24, 2019

Thiền Osho – Cuộc sống hoàn toàn dửng dưng với cách sắp xếp của...

Cuộc sống hoàn toàn dửng dưng với cách sắp xếp của bạn Điều gì xảy ra? Cuộc sống vô tư, cuộc sống không thiên vị. Cuộc...

Thiền Osho – Bạn chán với bản thân mình, mọi người đều có vẻ...

Bạn chán với bản thân mình, mọi người đều có vẻ chán Ba vào buổi sáng thì sao? Đây là chuyện về người dạy khỉ, người...

Thiền Osho – Chọn kỹ thuật thiền nào là hữu ích?

Chọn kỹ thuật thiền nào là hữu ích? Thầy đã phát minh ra một số kĩ thuật, kĩ thuật thiền, và thầy nói rằng ở Ấn Độ...

Thiền không phải khoa học – Thiền là phép lạ

Thứ ba: Thiền không phải là khoa học mà là phép lạ. Nhưng đây không phải là phép lạ của những ảo thuật gia, mà là...

Thiền không phải khoa học – Thiền là phép lạ

Thứ ba: Thiền không phải là khoa học mà là phép lạ. Nhưng đây không phải là phép lạ của những ảo thuật gia, mà là...

Thiền không phải triết lý, nó là thi ca, nó tin vào sự yêu...

Vấn đề thứ hai: Thiền không phải triết lý, nó là thi ca. Nó không hề đề xuất mà đơn giản, nó chỉ thuyết phục. Nó...

Thiền không phải triết lý, nó là thi ca, nó tin vào sự yêu...

Vấn đề thứ hai: Thiền không phải triết lý, nó là thi ca. Nó không hề đề xuất mà đơn giản, nó chỉ thuyết phục. Nó...

Thiền có nghĩa là chín chắn – Ðừng mang những giấc mộng của bạn...

Tôn giáo chỉ có một mà thần học thì đủ thứ. Thần học bao hàm triết học về Thượng Ðế, luận lý về Thượng Ðế......

Thiền có nghĩa là chín chắn – Ðừng mang những giấc mộng của bạn...

Tôn giáo chỉ có một mà thần học thì đủ thứ. Thần học bao hàm triết học về Thượng Ðế, luận lý về Thượng Ðế......

Thiền mang nụ cười và làn gió mới vào tôn giáo, ngay cả chế...

Khi bạn đi tìm để biết nó, bạn không thể gặp nó. Bạn không thể ôm giữ nó, Và bạn cũng không thể đánh mất nó. Hãy xem cái...